Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 876/UBND-VHTT
Ngày ban hành 10/06/2020
Trích yếu triển khai thực hiện Kế hoạch số 92/KH-TTVH ngày 26/5/2020 của Trung tâm Văn hoá tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm 07.pdf