Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 877/UBND-NN& PTNT
Ngày ban hành 10/06/2020
Trích yếu v/v thanh tra dự án hỗ trợ PTSX chương trình NTM giai đoạn 2017-2019
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm 06.PDF