Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 878/UBND-TNMT
Ngày ban hành 10/06/2020
Trích yếu v/v đề nghị bổ sung dự án đường dây 220KV thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào KH sử dụng đất năm 2021
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm 05.PDF