Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 952/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/06/2020
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Ban hành “Quy định quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản, hồ sơ điện tử trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc” tại UBND huyện Như Xuân
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm 1.pdf