Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 790/UBND-NN& PTNT
Ngày ban hành 10/07/2019
Trích yếu V/v rà soát diện tích cây ăn quả, trang trại gà năm 2019
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống