Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1348/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/07/2019
Trích yếu Phê duyệt hỗ trợ sản xuất xã Thanh Sơn chương trình 30a năm 2019
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm Tải xuống