Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1403/UBND-VP
Ngày ban hành 22/07/2022
Trích yếu V/v thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận,giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm CV 1403.pdf