Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 2998/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2021
Trích yếu Về việc công bố cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp huyện và cấp xã: Đơn vị huyện Như Xuân, tuần đánh giá: 24/12 - 31/12/2021
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm 3.pdf