Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1414/UBND-VP
Ngày ban hành 30/07/2021
Trích yếu V/v tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm 8.pdf