Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1399/UBND-KTHT
Ngày ban hành 28/07/2021
Trích yếu V/v triển khai khai thực hiện khuyến khích phát triển GTNT và công tác bảo trì đường huyện, đường xã năm 2021 trên địa bàn huyện.
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm 23.PDF