Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1323/UBND-CA
Ngày ban hành 19/07/2021
Trích yếu V/v tăng cường công tác QLNN trên lĩnh vực báo chí
Cơ quan ban hành UBND huyện
Lĩnh vực
Loại văn bản
Tài liệu đính kèm 19.pdf