Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
76 người đã bình chọn
1042 người đang online
http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=38

Trường PTDTNT huyện Như Xuân làm tốt công tác giáo dục sức khỏe cho học sinh (19/12/2016)

Như chúng ta đã biết sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Giáo dục sức khỏe cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng trong việc giúp học sinh phát triển một cách toàn diện cả về trí tuệ lẫn thể chất....

Xã Bãi Trành sau một năm đạt chuẩn Nông thôn mới (23/12/2016)

Sau một năm được công nhận xã đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (XD NTM), đến nay diện mạo xã Bãi Trành ngày càng tươi sáng hơn. Nhận thức rõ việc đạt chuẩn NTM đã khó, việc giữ vững và...