Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
82 người đã bình chọn
1274 người đang online
http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=38

Trường dân tộc nội trú huyện tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Hồ Chí... (24/05/2017)

Lập thành tích chào mừng 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017) trường dân tộc nội trú huyện Như Xuân tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề “Hồ Chí Minh sáng mãi tên...