Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
504 người đã bình chọn
1374 người đang online

NGHỊ QUYẾT về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà lớp học trường Mầm non Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ năm 2023 và ngân sách huyện).

Đăng ngày 07 - 07 - 2023
100%

Căn cứ Quyết định 510/QĐ-BXD ngày 19/05/2023 của Bộ Xây dựng về công bố suất vốn đầu tu xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2022; Sau khi xem xét Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 30/6/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà lớp học trường Mầm non Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo thẩm tra số: 102/BC- HĐND ngày 04/7/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

NGHỊ QUYẾT Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và phân bổ kế...(13/10/2023 4:09 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc không ủy quyền giao Uỷ ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án:...(13/10/2023 4:00 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học và Trung...(13/10/2023 3:56 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa tuyến đường giao thông từ thôn 10...(13/10/2023 3:46 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cầu tràn liên hợp Công Nhân, thôn Hợp...(13/10/2023 3:37 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ nội thị Yên Cát theo...(13/10/2023 3:34 CH)

    °