Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
506 người đã bình chọn
2672 người đang online

NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng, công trình phòng cháy chữa cháy và công trình phụ trợ khác.

Đăng ngày 10 - 05 - 2023
100%

Căn cứ Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND huyện Như Xuân về việc Quyết định chủ trường đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Sau khi xem xét Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2023 của UBND huyện Như Xuân về việc điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng, công trình phòng cháy chữa cháy và công trình phụ trợ khác; Báo cáo thẩm tra số: 51/BC-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

NGHỊ QUYẾT Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và phân bổ kế...(13/10/2023 4:09 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc không ủy quyền giao Uỷ ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án:...(13/10/2023 4:00 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học và Trung...(13/10/2023 3:56 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa tuyến đường giao thông từ thôn 10...(13/10/2023 3:46 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cầu tràn liên hợp Công Nhân, thôn Hợp...(13/10/2023 3:37 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ nội thị Yên Cát theo...(13/10/2023 3:34 CH)

    °