Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
506 người đã bình chọn
2333 người đang online

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trường THCS Bãi Trành, huyện Như Xuân. Hạng mục: Xây dựng nhà lớp học 02 tầng 06 phòng, nhà vệ sinh học sinh, nhà hiệu bộ 02 tầng kết hợp phòng chức năng và các công trình phụ trợ khác.

Đăng ngày 10 - 05 - 2023
100%

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Căn cứ Quyết định số 4780/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc hỗ trợ kinh phí xử lý, khắc phục các công trình bị thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra; Sau khi xem xét Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2023 của UBND huyện Như Xuân Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trường THCS Bãi Trành, huyện Như Xuân. Hạng mục: Xây dựng nhà lớp học 02 tầng 06 phòng, nhà vệ sinh học sinh, nhà hiệu bộ 02 tầng kết hợp phòng chức năng và các công trình phụ trợ khác; Báo cáo thẩm tra số: 47/BC- HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

NGHỊ QUYẾT Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và phân bổ kế...(13/10/2023 4:09 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc không ủy quyền giao Uỷ ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án:...(13/10/2023 4:00 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học và Trung...(13/10/2023 3:56 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa tuyến đường giao thông từ thôn 10...(13/10/2023 3:46 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cầu tràn liên hợp Công Nhân, thôn Hợp...(13/10/2023 3:37 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ nội thị Yên Cát theo...(13/10/2023 3:34 CH)

    °