Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
506 người đã bình chọn
2398 người đang online

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa Đình Thi, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân. Hạng mục: Đình chính.

Đăng ngày 10 - 05 - 2023
100%

Căn cứ Công văn số 1313/SVHTTDL-DSVH ngày 24/03/2023 của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn về triển khai thực hiện dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hoá Đình Thi, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân. Sau khi xem xét Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2023 của UBND huyện Như Xuân về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa Đình Thi, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân.Hạng mục: Đình chính; Báo cáo thẩm tra số:48/BC-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

NGHỊ QUYẾT Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và phân bổ kế...(13/10/2023 4:09 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc không ủy quyền giao Uỷ ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án:...(13/10/2023 4:00 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo Trường Tiểu học và Trung...(13/10/2023 3:56 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa tuyến đường giao thông từ thôn 10...(13/10/2023 3:46 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cầu tràn liên hợp Công Nhân, thôn Hợp...(13/10/2023 3:37 CH)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ nội thị Yên Cát theo...(13/10/2023 3:34 CH)

    °