Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
504 người đã bình chọn
197 người đang online

TỜ TRÌNH Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030

Đăng ngày 14 - 08 - 2023
100%

Căn cứ Quyết định số 3826/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030; Căn cứ Công văn số 10421/UBND-CN ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh về 2 việc chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030. UBND huyện Như Xuân kính trình UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030,

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây

 

<

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu quyền sử dụng đất MBQH các khu dân cư khu dân cư xã...(08/11/2023 4:57 CH)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu quyền sử dụng đất MBQH Khu dân cư trung tâm xã, xã...(08/11/2023 4:47 CH)

QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt giá khởi điểm thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các lộ đấu giá...(06/11/2023 2:01 CH)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư trung tâm...(06/11/2023 10:32 SA)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH các khu dân cư xã...(06/11/2023 10:24 SA)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu quyền sử dụng đất MBQH các khu dân cư khu dân cư xã...(06/11/2023 10:20 SA)

    °