Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
524 người đã bình chọn
2208 người đang online

THÔNG BÁO Thu hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân

Đăng ngày 10 - 05 - 2023
100%

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 14/4/2022 của UBND huyện Như Xuân về việc tiếp nhận vào làm công chức UBND huyện, Công văn số 6104/UBND-THKH ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận kế hoạch tiếp nhận vào làm công chức UBND huyện Như Xuân. Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân thông báo thu hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Huyện Như Xuân, năm 2024(21/03/2024 3:39 CH)

KẾ HOẠCH Quản lý biên chế công chức hành chính, biên chế viên chức sự nghiệp huyện Như Xuân giai...(19/09/2023 11:12 SA)

THÔNG BÁO Công nhận kết quả xét tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã Cát Vân, huyện Như Xuân(06/07/2023 11:01 SA)

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban kiểm tra sát hạch xét tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng quân sự xã...(27/06/2023 10:56 SA)

PHƯƠNG ÁN Tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự xã Cát Vân, huyện Như Xuân(07/06/2023 10:53 SA)

THÔNG BÁO Thu hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân(10/05/2023 10:48 SA)

    °