Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
506 người đã bình chọn
2381 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban kiểm tra sát hạch xét tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng quân sự xã Cát Vân, huyện Như Xuân

Đăng ngày 27 - 06 - 2023
100%

Căn cứ Quyết định 08/2022/QĐ-UBND, ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; Công văn số 741/SNV-XDCQ&CTTN ngày 21/4/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về hướng dẫn tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã; Công văn số 1491/SNV-XDCQ&CTTN ngày 26/6/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa về việc thống nhất không thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Như Xuân; Căn cứ Phương án số 57/PA-UBND ngày 27/6/2023 của UBND huyện Như Xuân về tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự xã Cát Vân, huyện Như Xuân

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

KẾ HOẠCH Quản lý biên chế công chức hành chính, biên chế viên chức sự nghiệp huyện Như Xuân giai...(19/09/2023 11:12 SA)

THÔNG BÁO Công nhận kết quả xét tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã Cát Vân, huyện Như Xuân(06/07/2023 11:01 SA)

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban kiểm tra sát hạch xét tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng quân sự xã...(27/06/2023 10:56 SA)

PHƯƠNG ÁN Tuyển dụng và bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự xã Cát Vân, huyện Như Xuân(07/06/2023 10:53 SA)

THÔNG BÁO Thu hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân(10/05/2023 10:48 SA)

Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng(20/05/2022 10:28 SA)

    °