Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
504 người đã bình chọn
1777 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư xã Cát Tân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH tại Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 08/3/2022)

Đăng ngày 19 - 09 - 2023
100%

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hoá: Số 3821/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Như Xuân; số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/6/2023 ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; số 4510/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 về việc phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2022; danh mục dự án bán tài sản trên đất, chuyển nhươṇ g quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh số 2596/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho UBND huyện Như Xuân phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất; Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 8/3/2021 về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu dân cư xã Cát Tân, huyện Như Xuân; Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Tờ trình số 189/TTr-TNMT ngày 07/9/2023 về việc đề nghị phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư xã Cát Tân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH tại Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 08/3/2022).

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu quyền sử dụng đất MBQH các khu dân cư khu dân cư xã...(08/11/2023 4:57 CH)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu quyền sử dụng đất MBQH Khu dân cư trung tâm xã, xã...(08/11/2023 4:47 CH)

QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt giá khởi điểm thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất các lộ đấu giá...(06/11/2023 2:01 CH)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư trung tâm...(06/11/2023 10:32 SA)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH các khu dân cư xã...(06/11/2023 10:24 SA)

THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu quyền sử dụng đất MBQH các khu dân cư khu dân cư xã...(06/11/2023 10:20 SA)

    °