Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
89 người đang online

Ban Chỉ đạo 35 huyện tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động quý I/2023, triển khai nhiệm vụ quý II/2023.

Đăng ngày 21 - 03 - 2023
100%

Sáng ngày 21/3/2023, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 huyện Như Xuân tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động quý I/2023, triển khai nhiệm vụ quý II/2023. Tham dự có các thành viên BCĐ, Tổ thư ký giúp việc BCĐ 35 huyện. Đồng chí Lê Văn Thuận - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ 35 huyện chủ trì Hội nghị.

                Cơ quan Thường trực BCĐ 35 huyện đọc báo cáo quý 1, nhiệm vụ quý II năm 2023 tại hội nghị

       Thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I năm 2023, BCĐ 35 huyện đã quán triệt các đảng ủy, chi bộ trực thuộc, các ban, ngành liên quan thực hiện tốt các văn bản, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tăng cường thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận, nhất là các vấn đề thời sự, các lĩnh vực được dư luận quan tâm, viết 209 bài đăng tải và chia sẻ có hiệu quả trang facebook, Zalo, blog, fanpage... để tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội và đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, 76 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa; tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023); BCĐ 35 huyện chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của diễn đàn trên các trang mạng xã hội do các cơ quan, đơn vị thiết lập như: “Sao vàng 36", trang fanpage “Đọc báo thay bạn 24/7”, Fanpage “Công an huyện Như Xuân - tỉnh Thanh Hóa” và blog “Lực lượng 47” ...;. Bên cạnh đó, các thành viên BCĐ 35 huyện, tổ thư ký giúp việc đã tích cực phát huy tinh thần chủ động, tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, nắm bắt nội dung thông tin tiêu cực, nhạy cảm, xuyên tạc công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp để làm rõ, định hướng dư luận xã hội, duy trì hiệu quả hoạt động của các lực lượng trong công tác tuyên truyền thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin xấu độc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong huyện…

       Tại Hội nghị, các thành viên BCĐ 35 huyện đã trao đổi, thảo luận rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, phân tích làm rõ nguyên nhân, đề xuất kinh nghiệm, giải pháp nhằm phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới. 

   Đồng chí Lê Văn Thuận - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ 35 huyện  phát biểu kết luận hội nghị

       Về nhiệm vụ trong quý II/2023, đồng chí Lê Văn Thuận - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ 35 huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, thành viên BCĐ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động, tích cực nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là trên không gian mạng. Tham mưu giúp cấp ủy có những biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tránh để xảy ra điểm nóng, duy trì hiệu quả hoạt động các trang mạng xã hội, định hướng dư luận để nâng cao khả năng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực hiện phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Kịp thời nhắc nhỡ, xử lý những tổ chức đảng, đảng viên nếu để xảy ra vi phạm. Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” theo chỉ đạo của cấp trên./. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Đoàn Lưu- BTGHU Như Xuân

 

<

Tin mới nhất

Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII.(07/06/2023 4:27 CH)

Ban An toàn giao thông tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh (07/06/2023 8:10 SA)

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa III năm 2023(06/06/2023 5:08 CH)

Đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy cùng đoàn công tác của huyện thăm và làm việc tại xã Bãi...(02/06/2023 5:16 CH)

Hội nghị trực tuyến Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công(01/06/2023 6:03 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kiên quyết thay thế những cán bộ không đáp ứng yêu cầu công việc...(01/06/2023 5:11 CH)