Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
516 người đã bình chọn
2263 người đang online

BÁO CÁO Về việc giải quyết ý kiến của một số hộ dân do đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Thương Ninh để đất sạt lỡ, làm ảnh hưởng đến diện tích canh tác của một số hộ dân thôn Xuân Thượng xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân

Đăng ngày 24 - 11 - 2023
100%

Thưc hiện Thông báo số 158/TB-UBND ngày 31/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023; Đồng thời tiếp thu thông tin Tạp chí điện tử Kinh tế môi trường ngày 20/11/2023, có bài “Thanh Hóa: cần sớm xử lý dứt điểm vướng mắc cho người dân tại Cụm công nghiệp Thượng ninh”. UBND huyện xin báo cáo kết quả làm việc và xác minh thông tin Tạp chí điện tử Kinh tế môi trường

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:...(27/12/2023 10:07 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:...(25/12/2023 11:38 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(25/12/2023 11:37 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:...(20/12/2023 4:47 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(07/12/2023 10:44 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa,...(07/12/2023 10:41 SA)

    °