Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
515 người đã bình chọn
3181 người đang online

NGHỊ QUYẾT Về việc không ủy quyền giao Uỷ ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đường gom đường Hồ Chí Minh khu dân cư mới tại khu phố 2 và hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Khu phố Lúng

Đăng ngày 13 - 10 - 2023
100%

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Sau khi xem xét Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 02/10/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân về việc không ủy quyền giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đường gom đường Hồ Chí Minh khu dân cư mới tại khu phố 2 và hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Khu phố Lúng kết nối với Mặt bằng quy hoạch (MBQH) khu chợ mới Yên Cát khu phố 3, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân; Báo cáo thẩm tra số: 143/BC- HĐND ngày 04/10/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xử lý khẩn cấp đường giao thông thị trấn...(22/02/2024 9:58 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua phương án điều chỉnh, cập nhật dự án hồ chứa nước Bản Mồng vào điều...(01/02/2024 10:35 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc không ủy quyền giao Uỷ ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án:...(01/02/2024 10:29 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông Đồng...(01/02/2024 10:24 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Hồ Khe Hương xã Xuân...(01/02/2024 10:23 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Đồng...(01/02/2024 10:19 SA)

    °