Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
499 người đã bình chọn
1251 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án Đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư đô thị tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH tại Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 09/9/2020) lần 2 năm 2022

Đăng ngày 09 - 12 - 2022
100%

Căn cứ các Quyết định từ số 2667 đến số 2793/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của UBND huyện Như Xuân về việc hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 27 lô đất (MBQH theo Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 2 09/9/2020) tại Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND huyện Như Xuân

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Phương án Đấu giá quyền sử dụng đất đối với Lô A17, A19 thuộc MBQH khu dân...(22/09/2023 11:23 SA)

QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 về việc phê duyệt Phương án đấu...(20/09/2023 5:06 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư xã Cát Tân,...(19/09/2023 3:22 CH)

QUYẾT ĐỊNH Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư trung tâm xã, xã Thanh Quân,...(08/09/2023 3:17 CH)

TỜ TRÌNH Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh...(14/08/2023 8:41 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND...(01/08/2023 8:29 SA)