Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
69 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án Đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư đô thị tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa (MBQH tại Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 09/9/2020) lần 2 năm 2022

Đăng ngày 09 - 12 - 2022
100%

Căn cứ các Quyết định từ số 2667 đến số 2793/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của UBND huyện Như Xuân về việc hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 27 lô đất (MBQH theo Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 2 09/9/2020) tại Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND huyện Như Xuân

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Về việc tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng...(13/04/2023 7:31 SA)

V/v rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ đất ở theo nội dung số 01- Dự án 1 “Giải quyết tình trạng...(09/12/2022 3:53 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án Đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư đô thị tại...(09/12/2022 10:11 SA)

QUYẾT ĐỊNH Đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư đô thị tại thị trấn Yên Cát, huyện Như...(09/12/2022 8:58 SA)

TỜ TRÌNH Đề nghị phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư đô thị tại thị...(09/12/2022 8:40 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án Đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư thôn Vân...(18/11/2022 3:43 CH)