Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
127 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trang trại chăn nuôi heo khép kín công nghệ cao và sản xuất giống cây trồng tại xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân

Đăng ngày 09 - 12 - 2022
100%

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 28/1/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Trang trại chăn nuôi heo khép kín công nghệ cao và sản xuất giống cây trồng tại xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trang trại chăn nuôi heo khép kín...(09/12/2022 3:47 CH)

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nội dung 4 : Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 01 - Quyết...(01/12/2022 8:04 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư thuộc dự án...(20/10/2022 2:52 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật định xây dựng công trình: Cống, tràn liên...(27/09/2022 9:18 SA)

(27/09/2022 9:17 SA)