Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
524 người đã bình chọn
1308 người đang online

NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ XUÂN KHÓA XXI, KỲ HỌP THỨ 7

Đăng ngày 28 - 12 - 2022
100%

Xét Tờ trình số 211/TTr-UBND, ngày 16/12/2022 của UBND huyện về đề nghị phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo thẩm tra số: 287/BC-HĐND, ngày 17/12/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xử lý khẩn cấp đường giao thông thị trấn...(22/02/2024 9:58 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua phương án điều chỉnh, cập nhật dự án hồ chứa nước Bản Mồng vào điều...(01/02/2024 10:35 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc không ủy quyền giao Uỷ ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án:...(01/02/2024 10:29 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông Đồng...(01/02/2024 10:24 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Hồ Khe Hương xã Xuân...(01/02/2024 10:23 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Đồng...(01/02/2024 10:19 SA)

    °