Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
115 người đang online

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nội dung 4 : Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 01 - Quyết định 1719/QĐ-TTg năm 2022

Đăng ngày 01 - 12 - 2022
100%

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (sau đây viết tắt là Quyết định số 1719/QĐ-TTg);

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trang trại chăn nuôi heo khép kín...(09/12/2022 3:47 CH)

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nội dung 4 : Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 01 - Quyết...(01/12/2022 8:04 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư thuộc dự án...(20/10/2022 2:52 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật định xây dựng công trình: Cống, tràn liên...(27/09/2022 9:18 SA)

(27/09/2022 9:17 SA)