Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
22 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trang trại chăn nuôi heo khép kín công nghệ cao và sản xuất giống cây trồng tại xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân

Đăng ngày 09 - 11 - 2022
100%

Căn cứ văn bản số 8056/SXD-QH ngày 28/10/2022 của Sở xây dựng Thanh Hóa ý kiến về hồ sơ nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trang trại chăn nuôi heo khép kín công nghệ cao và sản xuất giống cây trồng tại xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân; 2 Xét Tờ trình số 29/TTr-G8 ngày 12/10/2022, của Công ty Công ty TNHH công nghệ xanh G8, và đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 175/TĐ-KTHT ngày 08/11/2022.

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

Quyết Định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045(23/03/2023 2:31 CH)

THÔNG BÁO Về việc lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng...(17/02/2023 2:46 CH)

Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ(20/12/2022 9:08 SA)

Hội nghị công bố công khai quy hoạch điều chỉnh, mở rộng thị trấn Yên Cát.(02/12/2022 2:27 CH)

V/v công bố công khai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư thuộc dự án hồ chứa...(22/11/2022 2:02 CH)

KẾ HOẠCH Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào...(11/11/2022 2:17 CH)