Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
499 người đã bình chọn
1250 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện

Đăng ngày 04 - 11 - 2022
100%

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BKHĐT ngày 06/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và đầu tư thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế -...(23/03/2023 9:35 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Dân tộc...(23/03/2023 9:33 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ...(13/01/2023 9:27 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính...(04/11/2022 7:53 SA)