Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
88 người đang online

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trường mầm non Thanh Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Như Xuân (Hạng mục: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng, nhà hiệu bộ 2 tầng kết hợp phòng chức năng và bếp ăn).

Đăng ngày 29 - 11 - 2022
100%

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Căn cứ Thông báo số 496-TB/HU ngày 16/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thông báo Kết luận của Ban thường vụ Huyện ủy tại hội nghị ngày 15/11/2022

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ Đồng Mài, xã Tân...(28/12/2022 9:52 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà công vụ cơ quan Uỷ ban nhân...(28/12/2022 9:49 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo hệ thống mương thoát...(28/12/2022 9:47 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo Hồ Đồng Cùng,...(28/12/2022 9:44 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo hồ Đầm Trời,...(28/12/2022 9:42 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đập Bai Tuận, xã Thanh...(28/12/2022 9:39 SA)