Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
160 người đang online

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông vùng sản xuất cây ăn quả tập trung trên địa bàn thôn Thanh Niên xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân.

Đăng ngày 29 - 11 - 2022
100%

Căn cứ công văn số 2093/UBND-TCKH ngày 26/10/2022 về việc xin ý kiến về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông vùng sản xuất cây ăn quả tập trung trên địa bàn thôn Thanh Niên xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân;

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ Đồng Mài, xã Tân...(28/12/2022 9:52 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà công vụ cơ quan Uỷ ban nhân...(28/12/2022 9:49 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo hệ thống mương thoát...(28/12/2022 9:47 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo Hồ Đồng Cùng,...(28/12/2022 9:44 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo hồ Đầm Trời,...(28/12/2022 9:42 SA)

NGHỊ QUYẾT Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp Đập Bai Tuận, xã Thanh...(28/12/2022 9:39 SA)