Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
42 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao bổ sung có mục tiêu dự toán ngân sách năm 2022

Đăng ngày 22 - 11 - 2022
100%

Căn cứ Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 14/10/2022 của UBND huyện Như Xuân về việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Dự án 6; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch năm 2022 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 tại huyện Như Xuân;

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa...(09/12/2022 10:07 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa...(06/12/2022 7:14 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao bổ sung có mục tiêu dự toán ngân sách năm 2022(22/11/2022 9:53 SA)

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng...(15/11/2022 2:10 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy định quản lý xây dựng theo Quy hoạch chung xã Bình Lương, huyện...(04/11/2022 8:01 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình: Kênh, mương nội đồng Làng...(02/11/2022 4:32 CH)