Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
41 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình Xây dựng mới đường giao thông nội đồng thôn Tân Hiệp xã Thanh Hòa điểm đầu trường Mầm non, điểm cuối đường đi xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân

Đăng ngày 02 - 11 - 2022
100%

Căn cứ Quyết định 2178/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện Như Xuân về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trinh xây dựng mới đường giao thôn nội thôn thôn Tân Hiệp xã Thanh Hòa điểm đầu Trường Mầm non, điểm cuối đường đi xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân; Xét Tờ trình số 30/TTr-BQLDA-135 ngày 20/10/2022, của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 171/TĐ-KTHT ngày 24/10/2022

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa...(09/12/2022 10:07 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa...(06/12/2022 7:14 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao bổ sung có mục tiêu dự toán ngân sách năm 2022(22/11/2022 9:53 SA)

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng...(15/11/2022 2:10 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy định quản lý xây dựng theo Quy hoạch chung xã Bình Lương, huyện...(04/11/2022 8:01 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình: Kênh, mương nội đồng Làng...(02/11/2022 4:32 CH)