Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
23 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân. Hạng mục: Bếp ăn một chiều

Đăng ngày 02 - 11 - 2022
100%

Căn cứ Quyết định 2203/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND huyện Như Xuân phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp Trường Mầm non xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân. Hạng mục: Bếp ăn một chiều; Xét Tờ trình số 38/TTr-MNTL ngày 05/10/2022, của Trường MN Thanh Lâm và đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 173/TĐ-KTHT ngày 01/11/2022.

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa...(09/12/2022 10:07 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa...(06/12/2022 7:14 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao bổ sung có mục tiêu dự toán ngân sách năm 2022(22/11/2022 9:53 SA)

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng...(15/11/2022 2:10 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy định quản lý xây dựng theo Quy hoạch chung xã Bình Lương, huyện...(04/11/2022 8:01 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình: Kênh, mương nội đồng Làng...(02/11/2022 4:32 CH)