Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
524 người đã bình chọn
2250 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án Đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư thôn Vân Hòa, xã Cát Vân, huyện Như Xuân. (MBQH tại Quyết định số 342 QĐ-UBND ngày 08/3/2022)

Đăng ngày 01 - 08 - 2023
100%

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của UBND huyện Như Xuân về việc Phê duyệt hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 các khu dân cư xã Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Tờ trình số 306/TTr-TNMT ngày 17/11/2022 về việc Đề nghị phê duyệt phương án Đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư thôn Vân Hòa, xã Cát Vân, huyện Như Xuân (MBQH tại Quyết định số 342 QĐ-UBND ngày 08/3/2022)

tải văn bản tại đây

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa(20/04/2024 3:52 CH)

THÔNG BÁO Lịch làm việc của Ban chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở...(09/04/2024 10:19 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư thôn 8, xã Xuân Hòa, huyện Như...(03/04/2024 9:06 SA)

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư thôn 8, xã Xuân Hòa,...(03/04/2024 8:57 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 05/3/2024 của UBND huyện Như Xuân về việc...(15/03/2024 3:00 CH)

QUYẾT ĐỊNH Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư thôn 8, xã Xuân Hòa, huyện Như...(06/03/2024 6:57 CH)

    °