Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
27 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án Đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư thôn Vân Hòa, xã Cát Vân, huyện Như Xuân. (MBQH tại Quyết định số 342 QĐ-UBND ngày 08/3/2022)

Đăng ngày 18 - 11 - 2022
100%

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của UBND huyện Như Xuân về việc Phê duyệt hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 các khu dân cư xã Cát Vân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tại Tờ trình số 306/TTr-TNMT ngày 17/11/2022 về việc Đề nghị phê duyệt phương án Đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư thôn Vân Hòa, xã Cát Vân, huyện Như Xuân (MBQH tại Quyết định số 342 QĐ-UBND ngày 08/3/2022)

tải văn bản tại đây

<

Tin mới nhất

THÔNG BÁO Về việc tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng...(13/04/2023 7:31 SA)

V/v rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ đất ở theo nội dung số 01- Dự án 1 “Giải quyết tình trạng...(09/12/2022 3:53 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án Đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư đô thị tại...(09/12/2022 10:11 SA)

QUYẾT ĐỊNH Đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư đô thị tại thị trấn Yên Cát, huyện Như...(09/12/2022 8:58 SA)

TỜ TRÌNH Đề nghị phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH Khu dân cư đô thị tại thị...(09/12/2022 8:40 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án Đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH khu dân cư thôn Vân...(18/11/2022 3:43 CH)