Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
489 người đã bình chọn
101 người đang online

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư thôn xã Cát Vân, huyện Như Xuân. Hạng mục: San lấp mặt bằng thôn Vân Hòa (vị trí 2)

Đăng ngày 18 - 10 - 2022
100%

Xét Tờ trình số 126/TTr-BQLDA ngày 26/9/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tại báo cáo thẩm định số 166/TĐ-KTHT ngày 10/10/2022.

<

Tin mới nhất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa...(09/12/2022 10:07 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa...(06/12/2022 7:14 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao bổ sung có mục tiêu dự toán ngân sách năm 2022(22/11/2022 9:53 SA)

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng...(15/11/2022 2:10 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy định quản lý xây dựng theo Quy hoạch chung xã Bình Lương, huyện...(04/11/2022 8:01 SA)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình: Kênh, mương nội đồng Làng...(02/11/2022 4:32 CH)