Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Giới thiệu văn bản mới quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Đăng ngày 25 - 08 - 2021
100%

Để kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, ngày 18/8/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1320/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.

<

Tin mới nhất

Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam(28/10/2021 2:09 CH)

Ngày pháp luật Việt Nam(20/10/2021 4:04 CH)

Giới thiệu văn bản mới quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật(25/08/2021 8:34 SA)

Tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng,...(10/08/2021 9:23 SA)

bc tổng kết 6 năm thục hiện nghị định 23(05/07/2021 9:05 SA)