Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam

Đăng ngày 28 - 10 - 2021
100%

Ngày 05/10/2021 Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND; Để Ngày Pháp luật năm 2021 được tổ chức đi vào chiều sâu, lan tỏa hiệu ứng tinh thần thượng tôn Hiến pháp và Pháp luật rộng rãi trong Nhân dân trên địa bàn huyện và việc triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch đạt chất lượng, hiệu quả và thiết thực Chủ tịch UBND huyện đã ban hành công văn số : 2119/UBND-TP ngày 22/10/2021, đề nghị Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể cấp huyện; Đồng thời yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nội dung công việc

<

Tin mới nhất

Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam(28/10/2021 2:09 CH)

Ngày pháp luật Việt Nam(20/10/2021 4:04 CH)

Giới thiệu văn bản mới quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật(25/08/2021 8:34 SA)

Tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng,...(10/08/2021 9:23 SA)

bc tổng kết 6 năm thục hiện nghị định 23(05/07/2021 9:05 SA)