Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

UB MTTQ huyện tổ chức kỳ họp lần thứ 4, khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đăng ngày 06 - 07 - 2020
100%

Sáng 3/7, UB MTTQ huyện Như Xuân tổ chức kỳ họp thứ 4, khóa XV nhiệm kỳ 2019 - 2024, đánh giá tình hình nhân dân và công tác mặt trận 6 tháng đầu năm; Hiệp thương cử bổ sung ủy viên UB MTTQ huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự có đồng chí Trần Mạnh Long - Phó bí thư thường trực huyện ủy, các đồng chí trong BTV huyện ủy, đại diện Ban tư vấn UB MTTQ huyện, các vị ủy viên UB MTTQ huyện, các vị nguyên là ủy viên UBMTTQ huyện khóa XV, các tổ chức thành viên UB MTTQ huyện, chủ tịch UB MTTQ 16 xã, thị trấn.

       6 tháng đầu năm MTTQ từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vân động các tầng lớp nhân dân về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng , pháp luật của nhà nước, các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, mà trọng tâm là phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các đoàn thể hội quần chúng gắn nội dung cuộc vân động với các phong trào thi đua của tổ chức mình, tạo thành phong trào thi đua yêu nước sôi nỗi trong các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt cácchur trương của chính phủ về phòng chống dịch Covid 19, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc phòng chống dịch. Phối hợp vậnd dộng cán bộ công nhân viên chức, người lao động và nhân dân tích cực tham gia ủng hộ với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, hơn 8.000 khẩu trang kháng khuẩn, các vận dụng y tế trị gia streen 170 triệu đồng. Trong đó mTTQ huyện tiếp nhận 434 triệu đồng, 2.500 khẩu trang. Phối hợp tổ chức hội nghị TXCT với đại biểu quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện. chủ trì giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 tại 6 xã thị trấn. Tổ chức hội nghị phản biện và tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, các văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

       Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Trần manh Long - Phó bí thư thường trực huyện ủy đánh giá cao vai trò tham gia của MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cở sở trong tham gia thực hiện nhiêm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Đồng thời đồng chí đề nghị UB MTTQ và các tổ chức thành viên cần nêu cao trách nhiệm khắc phục hạn chế, đổi mới nâng cao chất lượng làm việc. Quan tâm đội ngũ cán bộ Ban công tác mặt trận thôn, khu phố. Quan tâm triển khai các nghị quyết của Đảng, cấp trên một cách hiệu quả. Tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia sản xuất, đóng góp, thực hiện tốt các mục tiêu nghị quyết đã đề ra. Nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống nhân dân, nhất là giải quyết kịp thời các tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân. Tiếp tục tăng cường giám sát, phản biện các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước. MTTQ và các đoàn thể tăng cường phối hợp với các ngành trong thực hiện chương trình hành động. Tổ chức kiện toàn lại các chức danh MTTQ sau Đại hội đảng bộ xã, thị trấn.

      Tại kỳ họp đã hiệp thương cử 6 đồng chí bổ sung vào ủy viên UB MTTQ huyện, khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

                                                                                                  Trung tâm VH – TT – TT và Du Lich

<

Tin mới nhất

Như Xuân sẵn sàng cho Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025(04/08/2020 7:16 CH)

Cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trong huyện hướng về Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ...(04/08/2020 7:11 CH)

Những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ...(04/08/2020 3:35 CH)

Đảng bộ xã Hóa Quỳ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu(30/07/2020 10:24 SA)

Nhân rộng điển hình tiên tiến, đổi mới phong trào thi đua(29/07/2020 8:16 SA)