Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Cát Tân đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng ngày 19 - 05 - 2020
100%

Hưởng ứng không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xã Cát Tân đã và đang hoàn thành nhiều công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

       Với chủ trương lựa chọn các công trình, phần việc có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Xã Cát Tân đã lựa chọn Công trình xây dựng đường giao thông Cát Lợi đi Thanh Vân có chiều dài 3km, với tổng kinh phí trên 5,5 tỷ đồng, trong đó 4,5 tỷ đồng là nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia về giao thông nông thôn, còn lại hơn 1 tỷ đồng là do nguồn vốn cân đối ngân sách của xã và nhân dân đóng góp. Sau hơn 2 tháng thi công, công trình đã hoàn thành được trên 40% tiến độ, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong tháng 6/2020.

       Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, phát triển sản xuất mà còn khẳng định tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy được tinh thần tự nguyện, tự giác đóng góp bằng ngày công, kinh phí của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Cát Tân lần thứ XXIII, tiến tới đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025./.

                                                                                                      Trung tâm VH – TT – TT và Du Lich

 

<

Tin mới nhất

Thôn Thanh Vân hướng về Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc(16/11/2020 8:27 SA)

Làm giàu từ trồng cây ăn quả(13/10/2020 8:21 SA)

Thôn Thanh Vân Xã Cát Tân Tăng tốc gấp rút về đích NTM(08/10/2020 3:41 CH)

Xã Xuân Hòa đang gấp rút chỉ đạo nhân dân thôn Ngịu về đích NTM vào cuối năm 2020(15/09/2020 7:27 SA)

Anh Cao Văn tiến người tiên phong trồng cây cát sâm(14/09/2020 4:07 CH)