Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Huyện ủy Như Xuân tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đăng ngày 18 - 08 - 2019
100%

Sáng 15/8/2019, Huyện ủy Như Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. Đồng chí Dương Văn Mạnh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Trần Mạnh Long Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

        Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng; vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện của huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. 

        Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng từ huyện đến cơ sở làm tốt công tác quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, những quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng (Khóa XII), góp phần nâng cao nhận thức, nắm vững những vấn đề cơ bản của Điều lệ Đảng. 

        Nắm vững những quy định và nguyên tắc Điều lệ Đảng, các cấp ủy đã kịp thời có những biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh ở cơ sở; chỉ đạo cơ quan chức năng các cấp tích cực tham gia giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch, đề ra biện pháp tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. 

        Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được các cấp ủy cơ sở quan tâm; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp mới được 514 đảng viên, đạt 97,71% so với số quần chúng được bồi dưỡng, đạt mục tiêu đề ra, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 4.465 đồng chí; bồi dưỡng đảng viên mới cho 462 đồng chí. Công tác bảo vệ chính trị, nội bộ được coi trọng, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng… Ban Thường vụ huyện ủy cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy chế bầu cử trong Đảng; tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015 -2020 từ huyện đến cơ sở…

        Trên cơ sở báo cáo và các tham luận tại hội nghị, Huyện ủy Như Xuân đã thống nhất phương hướng, một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Trong đó, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường hiệu lực, hiệu quả của chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã  hội; thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, đẩy mạnh cải cách hành chính…, xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh…

<

Tin mới nhất

Lễ động thổ dự án đường dây và TBA 110kv Bãi Trành, tỉnh Thanh Hóa(11/07/2020 9:35 CH)

Hội nghị sơ kết hoạt động công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm. Phương hướng,...(11/07/2020 9:17 CH)

Bình Lương ra mắt CLB chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân.(09/07/2020 10:07 CH)

Chương trình vùng Như Xuân - Tổ chức tầm nhìn thế giới và Công Ty Mavin hỗ trợ sinh kế cho 75 hộ...(09/07/2020 9:49 CH)

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ nghị quyết đại hội đoàn toàn huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2017 –...(09/07/2020 9:33 CH)