Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

Thông tin tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Như Xuân năm 2019

Đăng ngày 07 - 10 - 2019
100%

Thông báo tuyển dụng viên chức: Tải về;

Phiếu đăng ký: Tải về;

Phương án tuyển dụng viên chức: Tải về.

Thông báo thời gian, địa điểm phỏng vấn đối với thí sinh đủ diều kiện dự xét tuyển vòng 2: Tải về

Quyết định ban hành đề cương ôn tập nội dung phỏng vấn tuyển dụng viên chức giáo dục 2019: Tải về

<

Tin mới nhất

Thông tin tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Như Xuân năm 2019(07/10/2019 9:10 CH)