Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Như Xuân

CÁC ĐƠN VỊ HCSN TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

Đăng ngày 27 - 08 - 2012
100%

I- ĐÀI TRUỀN THANH HUYỆN NHƯ XUÂN

1. Ông: Phạm Văn Nam - Trưởng Đài truyền Thanh huyện 

II- TRẠM KHUYẾN NÔNG NHƯ XUÂN

1. Ông: Trần Văn Giai - Trưởng Trạm

2. Ông: Nguyễn Văn Dũng - Phó trạm

III- TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ DỤC THỂ THAO NHƯ XUÂN

1.Ông:Nguyễn Văn Thanh - Phó GĐ( Phụ trách)

<

Tin mới nhất

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSIZE HUYỆN NHƯ XUÂN(07/11/2013 2:19 CH)

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND HUYỆN NHƯ XUÂN(29/08/2012 2:20 CH)

CÁC ĐƠN VỊ HCSN TRỰC THUỘC UBND HUYỆN(27/08/2012 2:17 CH)

CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN (02/07/2012 2:17 CH)

CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN (02/07/2012 1:42 CH)